دانشگاههای کشاورزی
 
 
.جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با مرکز روابط عمومی و اموربین الملل  تماس حاصل نمایید
تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541
 
 
دانشگاه های کشاورزی


 

آذربایجان شرقی

دانشگاه تبریز – دانشکده کشاورزی

تلفن:33392037-041

دورنگار:33345332-041

وب سایت دانشگاه:www.tabrizu.ac.ir

پستالکترونیکی:asci.tu@tabrizu.ac.ir

آدرس: تبریز- خیابان 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 5166614766

 

 

آذربایجان غربی

دانشگاه ارومیه – دانشکده کشاورزی

تلفن: 6- 32752844 4- 32752740- 044

دورنگار: 32753172

وب سایت دانشگاه:www.urmia.ac.ir

پستالکترونیکیinfo@urmia.ac.ir

آدرس: ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو کد پستی 5756151818

 

 

اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی

تلفن :33510140-045- داخلی 2357

دورنگار: 33512204-045

وب سایت دانشگاهwww.uma.ac.ir

آدرس: اردبیل- خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم کشاورزی

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تلفن: 32715418- 045

دورنگار:32715417- 32715674- 045

وب سایت دانشگاه: www.uma.ac.ir 

پست الکترونیکی:Moghanagri@uma.ac.ir
نشانی: استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان- کیلومتر 17 جاده اصلاندوز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی کشاورزی

تلفن: 3300-33912255-031

دورنگار: 33912254-031

وب سایت دانشگاه: www.agri.iut.ac.ir

ایران - اصفهان: کدپستی: 8415683111

 

 

دانشگاه ایلام – دانشکده کشاورزی

تلفن:32227015-084

دورنگار :32227015-084

 وب سایت دانشگاه: www.ilam.ac.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی:relations@ilam.ac.ir

رایانامه:it@ilam.ac.ir

وب سایت دانشگاه:www.ilam.ac.ir

نشانی: ایلام-بلوار پژوهش-صندوق پستی516-69315

 

 

دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: 32224022-026
دورنگار: 32224023-026
پست الکترونیکی:public@can.ut.ac.ir

 وب سایت دانشگاه: utcan.ut.ac.ir

 

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده کشاورزی

تلفن:48290

دورنگار:48292200

پست الکترونیکdean-gri@modares.ac.ir:

وب سایت دانشگاه:  www.modares.ac.ir

آدرس: اتوبان تهران – کرج، کیلومتر 17، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی.

صندوق پستی: 336-14115

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده کشاورزی

تلفن: 38805000-051

پست الکترونیکی:pr@um.ac.ir

 وب سایت دانشگاه: agriculture.um.ac.ir 

نشانی: ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد کدپستی: 9177948974

 

 

دانشگاه زنجان – دانشکده کشاورزی

تلفن:04823330524

دورنگار:0483252824

وب سایت دانشگاه: www.znu.ac.ir 

پست الکترونیک:agri[at]znu.ac.ir

نشانی:ایران-زنجان-دانشگاه زنجان-کدپستی 45195-313


 

 

دانشگاه سمنان – پردیس دانشکده کشاورزی

تلفن : 33654100-023

نمابر : 33321005-023

تلفن روابط عمومی دانشگاه : 33654128-023

پست الکترونیکی رئیس دانشگاه:president@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی دانشگاهp_relations@semnan.ac.ir:

نشانی: سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان

کد پستی : 19111-35131

 

 

دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی

تلفن: 33276906 - 071

دورنگار: 32276907-071

وب سایت:shirazu.ac.ir/agri

 

 

دانشگاه یاسوج

تلفن: 33229516(074)

نشانی: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج. کدپستی: 74934-75918

 

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده کشاورزی

تلفن: 33257442-034
دورنگار: 33257443-034
تلفن مدیریت سایت دانشکده: 31322662 - 034
رایانامهsamare@uk.ac.ir

آدرس: کرمان، بزرگراه امام، میدان پژوهش انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی صندوق پستی: 133 – 76169

 

 

دانشگاه رازی کرمانشاه – دانشکده کشاورزی

تلفن:34274501-083

دورنگار: 34274503-083

ایمیل:chancellor@razi.ac.ir ,me_aalami_aleagha@razi.ac.ir

نشانی: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی کدپستی 67149-67346

 

 

دانشگاه علوم طبیعی گرگان- دانشکده کشاورزی

مدیریت حوزه رباست و روابط عمومی

تلفن: 32221418- 332224080-017

دورنگار: 32227867017-

 

 

دانشگاه گیلان – دانشکده کشاورزی

تلفن: 44333136- 013

دورنگار:44323600- 013

روابط عمومی دانشگاه:6690571- 013

سایت:pr@guilan.ac.ir

نشانی:رشت ، کیلومتر 5 جاده تهران ، پردیس دانشگاه گیلان ، دانشکده کشاورزی

 

 

دانشگاه مازندران- دانشکده کشاورزی

تلفن: 6-33687574- 011

دورنگار: 33687715- 011

نشانی: ساری – میدان خزر کیلومترجاده 9

 

 

دانشگاه لرستان – دانشکده کشاورزی

تلفن:066- 33120106-06633120097

دورنگار:066- 33120106-06633120097

سایت:agri.lu.ac.ir

نشانی: لرستان، خرم آباد ، کیلومتر 5 لرستان، خرم آباد ، کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهران - سازمان مرکزی دانشگاه لرستان

 

 

دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی

تلفن:086-32767307

دورنگار32780803- 086

سایت:P-R@araku.ac.ir

نشانی: ایران-اراک- خیابان شهید بهشتی -دانشگاه اراک. کدپستی:38156–879

 

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان – دانشکده کشاورزی

تلفن:- 38381601-10081

نشانی: آدرس: همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا

کدپستی:6517838695

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/16
تعداد بازدید:
81082
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal